Предназначен для прокладки проводов СИП по фасаду здания.

Дистанция от стены — 60мм;